Block [head] not found!

Jakie rodzaje wgnieceń można naprawić metodą PDR

PDR czyli Paintless Dent Repair to metoda usuwania wgnieceń karoserii samochodowych bez konieczności późniejszego lakierowania. Technologia ta narodziła się około 1940 roku  w zakładach Mercedesa, gdy w czasie produkcji pracownicy zauważyli wgniecenia i inne niedoskonałości na karoserii, które należało w jakiś sposób usunąć.

Nie była ona znana ogółowi społeczeństwa i nie wychodziła poza mury zakładów produkcyjnych samochodów. Istnieją dwie metody PDR. Pierwszą, która stosowana  jest do usuwania głębszych wgnieceń jest tak zwane masowanie blachy. W takiej sytuacji konieczne jest zazwyczaj zdemontowanie elementów. Druga to metoda na klej, którą stosuje się wówczas, kiedy niemożliwe jest zdemontowanie elementu lub koszt związany z tym zabiegiem byłby znacznie wygórowany.

 

W jakich przypadkach sprawdzi się technika PDR

Technika PDR sprawdza się w bardzo wielu przypadkach. Przede wszystkim, kiedy mamy do czynienia z gradobiciem, a także po typowych wypadkach komunikacyjnych, takich jak zderzenie na parkingu, jak również w przypadku aktów wandalizmu. Warto podkreślić, że sprawdza się najlepiej, kiedy mamy do czynienia z wgnieceniem bez odprysku lakieru. Warto pamiętać, że usuwane wgniecenia mogą być zarówno duże, jak i małe.

Rodzaje wgnieceń

Istnieje kilka rodzajów wgnieceń, które mogą zostać naprawione techniką PDR. Pierwszym z nich są wgniecenia płytkie, ale obszerne. Z taką szkodą często można spotkać się na skutek uderzenia dużego elementu w auto: szlaban, gałąź, itd. Innym są wgniecenia zaokrąglone i płytkie, które powstają najczęściej po gradobiciu lub uderzeniu kasztanów. Warto wspomnieć, że w tym przypadku wgniecenia, oprócz kształtu znaczenie ma również ilość i wielkość odkształceń. Innym typem są wgniecenia ostre z zauważalną koroną wokół. Powstają one zwykle po uderzeniu wąskich przedmiotów.